Thực phẩm bổ sung

Chúng tôi đang phát triển một loại thực phẩm bổ sung nhằm mục đích cải thiện trí nhớ bằng sử dụng “Trứng gà chức năng”