Dữ liệu Đại học Y Trung Sơn

[Thử nghiệm cải thiện chức năng gan của trứng gà chức năng]

Tại Đại học Y khoa Trung Sơn ở Đài Trung, Đài Loan, ergothioneine được sử dụng với liều tiêu chuẩn là 2 quả trứng gà chức năng/ngày (tương đương với khẩu phần ăn dành cho người lớn nặng 60 kg) ở các nồng độ khác nhau để gây rối loạn chức năng gan ở chuột. Kết quả là, người ta xác nhận rằng AST và ALT được cải thiện tỷ lệ thuận với lượng trứng gà chức năng cho ăn (Hình 1). Ngoài ra, người ta xác nhận rằng gan bị to và nặng do rối loạn chức năng gan trở nên nhẹ hơn và được cải thiện nhờ số lượng trứng ăn hàng ngày.

Hình 1. Kết quả phân tích (trái: AST, phải: ALT)
con  → chuột khỏe mạnh
injury → Chuột bị rối loạn chức năng gan và không cho ăn trứng chứa ergothioneine
1X → Chuột bị rối loạn chức năng gan và cho ăn số lượng trứng ergothioneine tiêu chuẩn
2X → Chuột bị rối loạn chức năng gan và cho ăn số lượng trứng gấp đôi tiêu chuẩn
5X → Chuột bị rối loạn chức năng gan và cho ăn số lượng trứng gấp năm tiêu chuẩn
sily → Chuột bị rối loạn chức năng gan và cho ăn số lượng trứng gấp năm tiêu chuẩn silymarin