Kỹ thuật trồng nấm

Chúng tôi cung cấp các kỹ thuật trồng nấm ăn bằng cách sử dụng lọ nuôi trồng và túi trồng nấm (túi nuôi cấy), thiết kế cơ sở nuôi trồng và cung cấp máy móc sản xuất. Ngoài các giống thuộc sở hữu của các nhà sản xuất giống theo hợp đồng của chúng tôi, chúng tôi cũng cung cấp các giống gốc thuộc sở hữu của khách hàng và các giống hiện đang được các nhà sản xuất giống sử dụng. Chúng tôi sẽ xử lý ※1 thành giống dung dịch hoàn nguyên và cung cấp cho các nhà sản xuất trong và ngoài nước. ※2. Giống dung dịch hoàn nguyên tương thích với nhiều loại nấm khác nhau như nấm kim châm, nấm hương, nấm sò và nấm rơm.

※1 Để xử lý các giống thuộc sở hữu của nhà sản xuất giống bên ngoài hợp đồng của chúng tôi thành giốgn dung dịch hoàn nguyên, cần phải có sự chấp thuận và hợp đồng của nhà sản xuất giống.

※2. Tùy thuộc vào quốc gia nhập khẩu/xuất khẩu, chúng tôi có thể không cung cấp được chất cấy. Xin lưu ý.

Thiết bị và vật liệu sản xuất

Chúng tôi cũng cung cấp máy móc sản xuất nấm và vật liệu sản xuất, đồng thời cung cấp dịch vụ thiết kế cho các cơ sở nuôi trồng, điều hòa không khí và dây chuyền sản xuất.