Nguyên liệu EGT

Sợi nấm Enokitake được bảo quản ở nhiệt độ thấp để tăng hàm lượng ergothioneine (bằng sáng chế Nhật Bản số: 5731082).