Giống dung dịch hoàn nguyên

Có thể sản xuất 4 tấn kim châm từ 140g giống dung dịch (ảnh). (Điều kiện trồng trọt: lọ nuôi cấy φ78×1100cc, giá thể lõi ngô)

Có thể sử dụng giống dung dịch hoàn nguyên cho nhiều loại nấm khác nhau