Thiết bị cấy giống dung dịch hoàn nguyên

Máy cấy

Cấy giống dung dịch vào lọ. Có loại cấy theo khay (khay mj121), loại cấy một dòng (dòng đơn pj121) và loại đơn (mj122). Bằng cách sử dụng vòi phun đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi (Bằng sáng chế Nhật Bản số 5129554), thời gian ươm được rút ngắn.

Inoculation facility for reduced liquid spawn

Máy pha loãng

Pha loãng dung dịch gốc cấy trong bể gốc cấy đến nồng độ thích hợp để cấy.
Đối với nấm kim châm, một bể dung dịch gốc 5ℓ (bể chứa dung dịch gốc pj122) có thể cấy 50.000 lọg nấm kim châm. Có thể cấy tối đa 100.000 chai bằng cách sử dụng bể chứa dung dịch gốc 10ℓ (pj124).

①Loại lô

Pha loãng dung dịch gốc 5ℓ (bộ pha loãng pj123) thành một bề dung dịch loãng 40ℓ. Chuẩn bị hai bể cấy 40ℓ, một bể để nối với máy cấy, một bể dùng để pha loãng khi cấy.
Đặt thùng chứa dung dịch cấy gốc trong máy pha loãng liên tục, dung dịch giống gốc sẽ được pha loãng liên tục và đưa vào máy cấy.

Continuous type
Continuous type